Nadzór autorski architekta wnętrz

Podejmując współpracę z architektem klient staje się inwestorem, który ma mniej lub bardziej określony cel. Jest nim nie tylko wykonanie projektu, ale wybudowanie domu, urządzenie mieszkania lub jego generalny remont.

Aby uzyskać jak najlepsze efekty, współdziałanie inwestora, architekta i wykonawcy powinno trwać aż do zamknięcia inwestycji. Jako architekci, bierzemy pełną odpowiedzialność za przygotowywane przez nas projekty, w związku z tym oferujemy usługę nadzoru autorskiego.

 

 

 • Co to jest nadzór autorski architekta i na czym polega ta usługa?

 • Nadzór autorski to przede wszystkim sprawowanie kontroli nad prawidłowo przebiegającą realizacją. Sprawowanie nadzoru autorskiego polega na:
 • -   omówieniu i przekazaniu projektu wykonawcy,
 • - wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych zastosowanych w projekcie,
 • - uzgadnianiu możliwości wprowadzenia zmian w projekcie oraz kontrola ich wpływu na inne elementy wnętrza,
 • - sprawdzaniu zgodności prac wykonywanych na budowie z założeniami projektowymi,
 • - konsultacjach oraz doradztwie podczas procesu realizacji inwestycji.
 • Architekt sprawujący nadzór autorski nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zmian przeprowadzanych wbrew jego zaleceniom oraz za wady produkcyjne materiałów wybranych przez inwestora, na które nie miał wpływu.
 • Czy warto skorzystać z usługi nadzoru?

 • Architekt posiada wiedzę i kompetencje pozwalające określić czy prace budowlane przebiegają zgodnie z indywidualnym projektem wnętrza.
 • Prowadzenie inwestycji to proces nieprzewidywalny. Istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji, w której klient potrzebuje zmiany danego rozwiązania projektowego. W takich przypadkach tylko profesjonalista, jest w stanie stwierdzić czy przeprowadzone zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na efekt końcowy inwestycji. Jeśli tak kompetentny architekt przedstawi inne, optymalne rozwiązanie, pozwalające osiągnąć kompromis projektowy.
 • Inwestycja objęta nadzorem autorskim architekta przebiega zdecydowanie efektywniej i szybciej. Obecność doświadczonego projektanta zobowiązuje podwykonawców do sprawnego oraz poprawnego przeprowadzania prac remontowo-budowlanych. Zapobiegnie również popełnieniu pomyłek, które mogą być związane z dodatkowymi kosztami, poniesionymi przez inwestora.
 • Projektant: mgr inż. arch. Wojciech Wiszowaty
 • tekst:            mgr inż. arch. Monika Czarkowska